Mevla ve Veli Lafızları Hakkındadır

mevla-kelimesi Mevla ve Veli Lafızları Hakkındadır

Yüce Allah’ın: “Mevâlî” lafzı ile ilgili olarak şunu belirtelim ki, mevlâ laf­zı birkaç mana hakkında kullanılan müşterek bir lafındır. Azad edene de, edi­lene de mevlâ adı verilmiştir. el-Mevlâ el-Esteİ ve el-Mevlâ el-Âlâ da denilir. Yardımcı olan kimseye de mevla denilir. Nitekim yüce Allah’ın: “Ve çünkü kâ­firlerin ise mevlası yoktur.” (Muhammed, 47/11) buyruğunda olduğu gibi. Am­ca oğluna da mevla denilir, komşuya da mevla denilir. Yüce Allah’ın: “Her-biri için mevâlî (mevlalar) kıldık” buyruğuna gelince, burada maksat asa-be bağlandır. Çünkü Peygamber (sav): “(Alacakları belli olan. mirasçıların al­dıkları) paylardan arta kalan en evla erkek asabeye verilir” buyurmuştur.

İmam Kurtubi-El Camiul Ahkamul Kur’an,cilt:5

Buruc Yayınları

İnceleyin:  Yüce Allah'ın Kalpler Üzerindeki Tasarrufu
Muhammed Ali

Muhammed Ali

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir