Küresel Medeniyet

Kitle mantığını içselleştirmiş insanın estetik zevkleri, ahlak vargıları tarihten büyük kopuş gösterir. Bu insan artık ba­yağıyı. ucuzu ve yaygın olanı makbul addeder. Yaygınlık genel kabul görme psikolojisinin bir sonucu olarak belirir. Sürekli her şeyi almaya kafayı koyan, piyasaya çıkan her ürüne en azından tutkuyla bağlanarak bakan bugünün insanı kültürünü, seçkin ve az bulunur olmaktan, yüksek kültüre geçirmekten çıkarak, basit ve popüler olana yönlendirir.(1)

Günümüz insanı, bir kitap kurdu, akademisyen, vasıflı bir bürokrat olsa bile televizyon izlerken, en alt düzeydeki ke­simlerin tercih ettiği, kolay güldüren, basit dizileri izlemek­ten keyf alır.

Kâr amacıyla kurulmuş bir sanayinin, homojenleştirici et­kileri altındaki bugünün insanı, beğeni düzeyleri bakımından sıradanlığı sorunlu bulmaz (Gans, 2007,44); seçkinci davranır­ken, kentli gibi hareket ederken, geldiği yerin dilini kullandığı için komik bulunabilir. Bu yüzden de küresel kültür karşısında hiçbir varlık gösteremez.

Küresel Medeniyetin, bugünün insanı üzerine diktatoryal bir idare gibi, baskın bir ulus devlet gibi sıkı denetim mekaniz­maları bulunmasa da oluşturduğu atmosfer ve yönetim algısı itibariyle etkili bir denetimi vardır: “Hakim olan hiçbir zaman sahneyi mutlak bir şekilde denetlemez ama normalde onun is­tekleri hüküm sürer.” (Scott, 1995, 26)

Dipnot:

(1)Popüler kültür sevimsizdir; çünkü, yüksek kültürün aksine, kâr zihniyetli yatı­rımcılar tarafından sadece parasını ödeyen izleyiciyi memnun etmek üzere, toptan üretilir. 2) Popüler kültür yüksek kültürden alıntı yapar, böylece onu ayağa dü­şürür; ayrıca geleceğin pek çok yüksek kültür yaratıcısını baştan çıkarır, böylece onun yetenek kaynağını tüketir. 3) Popüler kültür içeriğinin tüketilmesi en iyi ola­sılıkla sahte mutluluklar yaratır, een kötü olasılıkla da, izleyiciye duygusal olarak zarar verir. 4) Popüler kültürün yaygınlaşması yalnızca toplumun kültürel – ya da uygarlık – kalitesini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda diktatörlüğe eğilimli dema­gogların kullandığı kitle ikna yollarına tuhaf bir biçimde ilgi gösteren, edilgen bir izleyici kitlesi yaratarak totaliter rejimlere çanak tutar.“ (Gans, 2007,43)
Küresel Medeniyetin ürettiği kültür pop kültürü içine alan ve fakat onu çok fazla aşan bir yapıya sahiptir. Pop kültürün daha şematize ettiği hususlara karşın küre­sel kültür karaktere nüfuz eder ve varoluşu yönlendirir.

İnceleyin:  Batı'nın İslam Kini Hiçbir Dönemde Azalmadı

Ercan Yıldırım-Zamanın Ruhuna Karşı,syf;247-248

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir