İslamoğlu: Şafii’ye göre Kur’an sünneti neshedemez , sünnet Kur’an’ı nesh eder

images-3-2 İslamoğlu: Şafii'ye göre Kur'an sünneti neshedemez , sünnet Kur'an'ı nesh eder

Allah Allah…Allah Allah!
İslamoğlu: Şafii’ye göre Kur’an sünneti neshedemez , sünnet Kur’an’ı nesh eder..Allah Allah..Allah Allah..”(1)
Hakikaten Allah Allah..Bu kadar basit bir fıkhi meseleyi hem bilmemeye Allah Allah, hem bilmeyip te konuşmaya Allah Allah..
İslamoğlu, bu uydurma bilgiyle İmam Şafii’ye söylemediği şeyi izafe ediyor.. Doğrusu şudur:

Şafiî ispat ediyor ki, nesih Kitapta da olur. Sünnette de olur. Ki­tabın neshi Kitapla olur, Sünnetin neshi de Sünnetle olur. Yani Kitabı Kitap, Sünneti de Sünnet nesheder. Kitapla Sünnet, Sünnetle Kitap ara­sında nesih cereyan etmez.
Şafii Kitabın neshini beyana başlayarak diyor ki: “Allâhu Teâlâ onlara bildirdi ki, Kitaptan neşrettiklerini ancak Kitapla neshetmiştir. Sünnet Kitabı neshedemez. Sünnet Kitaba tabi’dir, Allâhu Teâlâ’nın mücmelen inzal ettiklerinin manasını açıklar.”
Bu sözleriyle Şafii, Sünnetin Kitabı neshetmesinin mümkün olmadı­ğını ispat ediyor. Sünnet haber-i hassa değil, haber-i amme de olsa, hat­tâ haber-i vâhid değil de mütevâtir dahi olsa Kitabı neshedemez. (2) [Muhammed Ebu Zehra, İmam Şafii, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.] (2)

*
(1) http://www.youtube.com/watch?v=qh9p3OC0u4M
(videonun 6.30. dakikası)
(2) http://www.haznevi.net/icerikoku.aspx?KID=2014&BID=34

İnceleyin:  Operasyonel Meal Yazıcılığı ya da Meal Üzerinden Din Tasavvuru İnşası

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir