İnsan için Yegane Amaç,Allah’tır…

378837 İnsan için Yegane Amaç,Allah'tır...Kâinattaki varlıkların hepsi insan için ve onun dünya ve ahiretteki gerçek mutluluğunu temin etmek maksadıyla birer araçtır; melekler, özellikle vahiy elçisi Cibril, insanlar arasından seçilmiş ilim ve hikmetle donatılıp vahiy ile desteklenmiş, Allah’ın en üstün ve en sevgili kulları olan peygamberler, elimizdeki Kur’an-ı Mübin ve ondan önce peygamberlere indirilmiş olan ki­tap ve sahifelerin hepsi… birer araçtır, asla amaç değildir.

İnsan için yegâne amaç Yüce Allah’tır; O’na manen yaklaşmak ve O’nun rızasını kazanmaktan başka bir şey değildir. Bu nedenle İnsan, Yüce Allah’ın kendisine lütfettiği eşsiz ve sayısız nimetler içerisin­de mutlu ve müreffeh bir yaşam sürdürürken Rab olarak sadece Allah’ı tanımalı; sahte tanrılara boyun eğmemeli; O’na ve elçilerine itaat etmeli.

 

M.Zeki Duman,5 Surenin Tefsiri

İnceleyin:  Akıl ve Mantık-Dışı Bir Geleneğe Karşı Hakkını Savunan Mağdur Bir Kadının Örnek Mücadelesi

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir