Hastalara Fatiha Suresi Okumak Şifadır

Fatiha_hat1 Hastalara Fatiha Suresi Okumak Şifadır

Adamın birisi eş-Şa’bi’ye böğrünün ağrıdığından şikâyette bu­lundu. Ona şu cevabı verdi: Kur’ân’ın  esası olan Fâtihatü’l-Kitab’ı okuma­ya bak. Ben İbn Abbas’ı şöyle derken dinledim: Herşeyin bir esası vardır. Dün­yanın esası Mekke’dir. Çünkü dünya oradan yuvarlaklaştırılmaya başlandı. Se­manın esası Arîbâ denilen yedinci semadır. Arzın esası ise en altta yedinci arz olan Acîbâdır. Cennetlerin esası ise Adn cennetidir. Bu bütün cennetlerin gö­beğidir ve cennet onun üzerinde tesis edilmiştir. Ateşin esası ise cehennem­dir.

Bu da ateşin en alt tabakası olan yedinci tabakadır. Diğer bütün tabaka­lar (derekeler) onun üzerinde tesis edilmiştir. İnsanların esası Adem’dir, Peygamberlerin esası Nuh’tur, İsrailoğullarının esası Yakub’tur, kitapların esa­sı Kur’ân’dır, Kur’ân’ın esası Fâtiha’dır, Fâtiha’nın esası Bismillahirrahmânir-rahîm’dir. O bakımdan sen hastalanır veya rahatsızlanırsan Fatiha sûresini oku­maya bak. Şifa bulursun. –

İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Buruç Yayınları:cilt:1

 

İnceleyin:  Sadakaları da Tövbeleri de Kabul Eden Allah'tır

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir