Chp ve İcraatleri

chp-ataturk-ismet-inonu-1 Chp ve İcraatleriHalk Partisi, seçim propagandası zamanında kendini halka masum bir kuzu gibi tanıtmak için neşrettiği bir varakparede, sözde din, vicdan hürriyetine en büyük saygı gösterdiğinden vatandaşların dini inançlarının icabı olan her türlü ibadetle­rini tam bir serbestlik içinde yaptıklarından şehir, kasaba ve köylerde din hizmetlerinde bulunanların yetiştirilmesi için çalıştıklarından, İmam-Hatip Okulu gibi dinî müesseselerini açtıklarından bahsetti.

Fakat din müesseselerini kim kapatmıştı ki, o açtığını söy­lüyor? Bütün mekteplerden din derslerini kaldıran, yirmi otuz sene müslüman çocuklarını Allah’ını, peygamberini öğrenmek­ten mahrum bırakan kimdi?

Bütün din müesseselerini kapatan, “Kırkbin yobazın yuvala­rını dağıttım.” diye işret sofralarında na’ra atan hangi partinin maarif vekili idi? Ezan-ı Muhammediye’yi yasak eden, camilerde,

minarelerde Allahu Ekber diyenleri zindanlara atan kimdi? Camilerde Kur’an okuyanları ve talebelere Kur’an okutanları cürm-i meşhut mahkemelerine sevk eden kimdi?

Din kitaplarını toplatıp imha eden, Kur’an cüzlerini par­çalayan, satanları tehdid eden, Halk Evlerine dini eserlerin girmesini meneden kimdi?

Büyük Millet Meclisi kürsüsünde “Din zehirdir.” diyen, “mil­letin kafasından din fikrini söküp atmak için bize otuz sene daha lazım” olduğunu söyleyen, hangi partinin başvekilleri idi?

Civardaki meyhanede idareciler ve öğretmenler şarab içer­ken öğrenci kızlara sâkilik ettiren, kız ve erkek çocukların Köy Enstitülerinde bir araya getirilmesini mübah kılan, “Müslüman­lık. domuz etini ve şarabı men ettiği için Türk Milleti geri kaldı.” diyen, Kur’an’a “çöl kanunu, saçma düsturlar” diyen, “Ah, şu Kur’an belâsı!” diye milletin mukaddes kitabını tezyif eden, Resulullah’a (S.A.V.) “Çöl Bedevisi” diyen kimdi?

Diyanet Riyaseti Teşkilatı’nın lağvedilmesini, Kur’an’ın, Kur’an lisaniyle okunmasının men’ini, Halk Evleri’nin ibadet yerleri olmasını, ibadet yerlerinin ise Halk Evleri’ne benzer şekle konulmasını ibadet usul ve vakitlerinin değiştirilmesini tasarlayan kimdi?

İnceleyin:  Saklı Tuğra

Gazetelerde din mevzuu üzerinde her türlü makale, bend, fıkra yazılmasını resmen men’eden, Mason localarında Yahudi ayinlerinin yapılmasına göz yuman Allah’ı zikreden müslümanları zindanlara atan, namaz kılan memur ve talebelere kötü gözle bakan, İslâm ve Türk düşmanı muharrirlerin eserlerini tercüme ettirip mektep kütüphanelerine dağıtan kimdi?

Lütfen bu suallere cevap verir misiniz, beyefendiler? Millet bunları unuttu mu zannedersiniz? Bütün bu yapılanlara karşı mükâfat olarak mı müslümanlardan rey istiyordunuz?

İşte Halk Partisi, hezimetinin sebebini böyle kendi ef’al ve icraatında aramalıdır, kabahati başka kimseye yüklemeye kal­kışmamalıdır.

Eşref Edip Fergan

Yusuf Aslan

Tarih talebesi ve ilme pek meraklı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir