Bazı Şeyhlerin ‘Sekr’ Halinde Söylediği Sözler Hakkında

images-2 Bazı Şeyhlerin 'Sekr' Halinde Söylediği Sözler Hakkında

Bazı şeyhlerin, manevi sarhoşluk esnasında küfre övgü, bele zünnar bağlamaya teşvik ve buna benzer türden sarf ettikleri söz­ler zâhirî manasına yorulmaz. Bunların hepsinin bir yorumu ve açıklaması vardır. Nitekim sekr halinde bulunanların sözleri akla ilk gelen zâhirî manasında anlaşılmayıp yoruma tâbi tutulurlar. Çünkü onlar, sekr halinin kendilerini kaplaması nedeniyle bu sa­kıncalı şeyleri işleme konusunda mazurdur. Üstelik bu yolun bü­yüklerine göre, hakikat makamında küfür sözlerini söylemek, bu makamda İslâmî sözler söylemekten daha düşüktür.

Ama şurası hem evliya hem de şeriat âlimleri nezdinde bili­nen bir gerçektir ki, manevi sarhoşluğa kendini kaptırmayan kim­seler, bu kimseleri taklit etmeleri durumunda mazur değildir. Çünkü her şeyin olgunluğa erdiği kendine has bir mevsimi vardır. Bu mevsimin dışında o şey çıkarsa bozuk olur. Akıllı kimse bunu diğeriyle kıyasa kalkışmaz.

İmam-ı Rabbani – Mektubat-ı Rabbani,cild:1, 23.Mektub

(Semerkand Yay.)

İnceleyin:  Sufiler Dünya İşlerinden Uzak mı Durur ?
Muhammed Ali

Muhammed Ali

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir