Bayram namazlarındaki Allahu Ekber’ler

566914280214 Bayram namazlarındaki Allahu Ekber'ler

Bismillahirrahmanirrahim

 

Evet, eğer namazların arkasında, hususan bayram namazlarında, bir anda Allahu ekber diyen yüzer milyon insanların sesleri,

-âlem-i gaybda ittihad ettikleri gibi,

-âlem-i şehadette dahi birbiriyle ittihad edip içtima etse,

-küre-i arz tamamıyla büyük bir insan olup, azametine nispeten büyük bir sadâ ile söylediği Allahu ekber’e müsavi geldiğinden,

-o muvahhidînin ittihadıyla bir anda Allahu ekber demeleri,

-küre-i arzın büyük bir Allahu ekber’i hükmüne geçiyor.

 

-Adeta bayram namazlarında âlem-i İslâmın zikir ve tesbihiyle zemin zelzele-i kübrâya mazhar olup,

-aktâr ve etrafıyla Allahu ekber deyip,

-kıblesi olan Kâbe-i Mükerremenin samimî kalbiyle niyet edip,

-Mekke ağzıyla,

-Cebel-i Arefe diliyle Allahu ekber diyerek,

-o tek kelime,

-etraf-ı arzdaki umum mü’minlerin mağara-misal ağızlarındaki havada temessül ediyor.

 

Birtek Allahu ekber kelimesinin aks-i sadâsıyla hadsiz Allahu ekber vuku bulduğu gibi, o makbul zikir ve tekbir, semâvâtı dahi çınlatıp berzah âlemlerine de temevvüç ederek sadâ veriyor.

 

İşte, bu arzı böyle kendine sâcid ve âbid ve ibâdına mescid ve mahlûklarına beşik ve kendine müsebbih ve mükebbir eden Zât-ı Zülcelâle,

-yerin zerrâtı adedince hamd ve tesbih ve tekbir edip ve mevcudatı adedince hamd ediyoruz ki,

-bize bu nevi ubudiyeti ders veren Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmına ümmet eylemiş.

 

Bediüzzaman Said Nursi

 

(Lemalar)

 

İnceleyin:  Hayatını sû-i istimal etmeyenler cennete mazhar olacak
Muhammed Ali

Muhammed Ali

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir