2 Farklı Abdülaziz Bayındır

indir-3-3 2 Farklı Abdülaziz Bayındır

Bayındır Hoca: (mealen) Hikmet, Kur’andan çıkarılan doğru hükümlerdir..

‘Aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet’ emrini uygulamak için o konuyla ilgili ayetleri bir araya getirmek lazım..Onları bir araya getirdiğinizde yeni bir şey ortaya çıkıyor..Kur’an-ı Kerim, kendi kendini açıklayan bir kitaptır..Resulullah dahi Kur’anı açıklama yetkisi yoktur..Şimdi Ehl-i sünnet olanlar bu laflarıma hop oturup hop kalkıyor..Allahu Teala ne diyor Hud suresi 1. Ayette?..Elif lam râ kitâbun uhkimet âyâtuhu summe fussılet min ledun hakimin habîr..(1) [Elif. Lam. Râ. (Bu sana indirilen), hikmet sahibi (ve) her şeyden haberdar olan (Allah) tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır.]

 

Mealcinin haklı olduğu bir mesele;

 

Bayındır Hoca’ya sorulur: (Mealen) Değerli Hocam, son günlerde bir grup çıktı..Bunlar diyorlar ki; Efendimizden gelen her şey zannidir, bunları kabul edemeyiz..Kuranda her şey açıklanmıştır..Bunlara bakışımız nasıl olmalı?

Bayındır Hoca Cevaplar: (mealen) Resulullah’a atfedilen bütün hadisleri kabul edemeyiz..Bu kısım doğrudur..Örneğin Kader konusunda Resulullah’a izafe edilen 1000 kadar hadisin 2 si hariç gerisi uydurmadır..Ancak, bütün hadisler uydurmadır dediğiniz zaman bu asla kabul edilecek bir durum değildir..Resulullah bize hikmeti öğretmekle de görevlendirilmiştir..Hikmet Kuran’dan çıkarılan doğru hükümdür..İlgili ayetleri, birleştirdiğiniz zaman bu hadislerin doğruluğunu görüyorsunuz..(2)

Bayındır Hoca’ya sorulur: Tahiyyat ve salli-barik duaları namazda okunmalı mı?

Cevap verir: Tahiyyat ve salli-barik dualarını peygamberimiz okumuştur..

Peygamber (s.a.v.)’nin bunu öğrettiğine dair hadisler vardır..(3)

Yani okumuştur..Bu dualar namazda okunmalıdır..

 

Değerlendirme:

 

1…a-Videoda verilen mealcinin eleştirisi kendi düşünce sistemine göre  daha tutarlıdır ve Bayındır Hoca ile aralarındaki mesele açısından haklıdır..Çünkü Mealci orada tüm hadisleri yalanlamaktan değil metot olarak onların esas alınamayacağını ve onların zanni olduğunu, Kur’an’ın yeterli olduğunu söylüyor..Bayındır Hoca ise soruya doğrudan cevap vermek yerine soruda sorulmayan bir hususu mevzu bahis ederek tüm hadislerin yalanlanamayacağını söylüyor..

İnceleyin:  Necm Suresi, İsra, Mirac ve Mealcilerin Çelişkileri

b-Bayındır Hoca’nın burada verdiği örnek mealciyi destekleyecek özelliktedir..

Bayındır Hoca, güya hem nalına hem mıhına vurmak namına 1000 hadisten 998’inin uydurma olduğu (hoca, bu nasıl bir atıştır ?) kader hadislerini örnek veriyor..Burada 998 rakamı ehl-i sünnete çaktığı rakam oluyor..2 sahih hadisle de mealcilere dokundurmuş oluyor..Tam bu noktada Mealcinin şunu deme hakkı doğuyor: Madem Hud 1 ayetini esas alıyorsun..Madem ki Kur’an’da her şey açıklanmış; her 500 hadisten 499’unun uydurma olduğu kaynağa neden müracaat edeyim? Uydurma hadise temas etme ve bilmeden bu hadisleri delil getirme ihtimali binde 998 ise ve öte yandan Kur’an inananları kendine çağırıyor ve ben sana yeterim diyorsa (mealcinin anlayışına göre) hadislere neden başvurayım? Hem senin uydurma dediğine ehl-i sünnet sahih diyor..Bu meselede objektif ve net olarak senin ile ehl-i sünnet arasında hakem var mı ki o hadislerin sana sormadan sahih olduğunu veya olmadığını anlayayım?

 

2…1. Bayındır : Kur’an yeterlidir..Bize gereken her şey Kur’an’da vardır der..Burada aynen mealciler gibidir..Bu hususa Hud 1 ayetini delil getirir..Gerektiğinde (geleceğe dair haberler veren hadisler konusunda olduğu gibi) Kur’an’dan kendi anladıklarını öne sürerek onlarca sahih hadisi bir çırpıda inkar eder..

2.Bayındır: Hadis inkarcılarına karşı çıkar..

Bu durumda şu soruyu sormak gerekiyor..Madem ki Kur’an yeterlidir..Hadislere müracaat etmek niye? Madem ki Resulullah’ın bize öğretmekle yükümlü olduğu hikmet yani sünnet Kur’an’dan bağımsız bir kaynak değil (?)..Hikmet te Kur’an ayetlerinin bir kaçının bir araya getirilerek yeni bir hüküm elde edilmesidir..Bu duruma göre istidadı gelişmiş olan bir mealci Sünnete hiç müracaat etmeden (kabul etmek veya yalanlamak ayrı mevzu) doğru bilgiye sadece Kur’an’ı esas alarak ulaşması mümkündür (?)..Bu yüzdendir ki Bayındır Hoca pek çok defa Kur’an’dan çıkardığı hükümlerle sahih hadisleri kenara itmektedir..

İnceleyin:  Problemli Bir Nebî & Resûl Anlayışı : Nebî’ye İtaat Yok mudur ?

 

3…a-Bayındır Hoca, Hud suresi birinci ayetine gör her şeyin tafsilatının Kur’an’da olduğunda ısrarcı  idi..Ancak sorulan bir soru üzerine Salli-Barik ve Tahiyyatın da namazda okunmasına hükmediyor ..Oysa ki ne bu dualar ve ne de bu duaların namazda okunması Kur’an’da yok..

Not: Biz ehl-i sünnetin mütalaaları farklı olduğu için bu sorular Bayındır Hoca ve Mealcilerin usullerine göre yöneltilmiştir..

b-Tartışmanın genelinde mealci haklıdır..Kafana estiği zaman Hud -1 diyerek sahih hadisleri reddetmek, “tek kaynak:Kuran”cı olmak, aklına estiği zaman da olmayan (?) 2. kaynaktan dua transfer etmek ve namaza adapte etmek, Salli-Barik demek, bir metotsuzluktur, keyfiliktir..Mealci de bu hususları eleştirmişse haklıdır..

c-Ben, Bayındır Hoca’nın bazen sünnet diyerek hadis kaynağına yönelmesini kariyerindeki İstanbul Müftülüğü fetva komisyonu başkanlığına yoruyorum..

Önceki kariyeriyle çelişmeme adına bu görüntüyü verdiğini sanıyorum..

Bayındır Hoca kendi açısından Kur’an ve Sünnet arasındaki ilişkiyi daha anlaşılır bir şekilde ortaya koymalıdır..

*

(1) http://www.youtube.com/watch?v=lg6bvwD_4Kc

Videonun 18-20. dakikaları arası

(2) http://www.youtube.com/watch?v=u4y8ggpZOTs

(3) http://www.youtube.com/watch?v=xNRqLeTdT9w

 

http://ahmednazif.blogspot.com.tr/2014/09/2-farkl-abdulaziz-bayndr.html

Muhammed Ali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir